Szukaj na tym blogu

piątek, 2 kwietnia 2021

Urywki z historii przystanku kolejowego Dębe Wielkie. Wrzosów - Cisie (7)

Budowa przystanku kolejowego Dębe Wielkie związana jest z powstaniem Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, która została uruchomiona 27 września 1866 roku. Na nowej wtedy linii kolejowej otwarto jedenaście stacji kolejowych i dwa przystanki kolejowe, Jednym z przystanków kolejowych było Dembe Wielkie (Дембе-Вельке), bo taką nazwę nosił wtedy przystanek, który obecnie nosi nazwę Dębe Wielkie1.

Rozkład jazdy na drodze żelaznej Warszawsko-Terespolskiej1.

"Pociąg osobowy wychodzi: z Pragi o godzinie. 1 po południu; z Miłosny o g. 1 m. 32; (z przyst.) z Dembe Wielkie o g. 1 m. 45; z Mińska o g. 2 m. 11; z Mrozów o g. 8 m. 45; z Kotunia o g. 3 m. 18; z Siedlec o g. 3 m. 50; z Łukowa o g. 4 m. 5 0; (z przyst.) z Szaniawy o g. 6 m. 2; z Międzyrzeca o g. 5 m. 41 z Biały o godz. 6 m. 26; z Chotyłowa o g. 6 m. 55; — przybędzie do Terespola o g. 7 m. 28 wieczór. 

Z Terespola wychodzi o godzinie. 7 m. 35 rano; z Chotyłowa o g. 8 m. 8; z Biały o g. 8 m. 39; z Międzyrzeca o g. 9 m. 23; (z przyst.) z Szaniawy o g. 9 m. 51; z Łukowa o g. 10 m. 24; z Siedlec o g. 11 m. 19; z Kotunia o g. 11 m. 46; z Mrozów o g. 12 m. 21 popołudniu; z Mińska o g. 12 m. 55; (z przyst.) z Dembe Wielkie o g.1  m. 13; z Miłosny o g. 1 m. 31, przybędzie do Pragi o g. 2 po południu".

O odległej historii przystanku Dembe Wielkie niewiele wiadomo. W 1900 roku rozpoczęto budowę jednokondygnacyjnego budynku dworcowego. W tym okresie na stacji funkcjonowało kilka torów z czterema zwrotnicami. Była też studnia kolejowa, która służyła do celów sanitarnych2.

Pierwszy budynek dworcowy Dembe Wielkie był obiektem drewnianym. Dworzec uległ zniszczeniu w dniu 13 maja 1909 roku, w wyniku pożaru, który powstał z iskry z parowozu, Do budowy nowego dworca przystąpiono w następnym roku. Nowy dworzec został oddany do użytku w 1912 roku3. W tamtym czasie linia kolejowa przechodząca przez Dembe Wielkie była już upaństwowiona - należała do Nadwiślańskich Skarbowych Dróg Żelaznych (Privislinskija Kazennyja Zeleznyja Doroga).

Ustalenie dokładnej daty oddania dworca do użytku jest jednak problematyczne, ponieważ podawana jest także inna data i inne okoliczności budowy dworca kolejowego Dembe Wielkie, z których wynika, że budowa dworca trwała wiele lat, a została zakończona w 1918 roku przez okupujące te tereny wojska niemieckie3,4. W tamtym okresie przekuto tory przechodzące przez Dembe Wielkie na rozstaw normalny.

Oddany do użytku w 1918 (1912?) roku dworzec kolejowy zachował się do chwili obecnej w formie architektonicznej, w jakiej został wybudowany ponad 100 lat temu. Dworzec prezentuje charakterystyczne rozwiązanie architektoniczne dla budynków użyteczności publicznej z przełomu XIX i XX wieku. Obiekt zbudowano według typowego dla kolei rosyjskich projektu dworca kolejowego. Podobny dworzec znajduje się w Dubicy (w okresie międzywojennym stacja Dubica należała do DOKP w Wilnie, obecnie Дубніца na terenie Białorusi).

Z Rocznika Kolejowego z roku 1930 możemy dowiedzieć się, że Dembe Wielkie było stacją IV klasy (DOKP Warszawa). W 1930 roku na stacji zatrudniony był zawiadowca stacji IV klasy, dwóch dyżurnych ruchu i jeden robotnik. Na stacji funkcjonował też Odcinek Drogowy II kl. Dębe-Wielkie (Oddział Siedlce). Obsada odcinka drogowego: zawiadowca, 2 torowych, 7 dróżników, 14 robotników. Zastanawia odmienna nazwa stacji (Dembe-Wielkie) i odcinka drogowego (Dębe-Wielkie), którą podaje Rocznik Kolejowy. Użycie myślnika, pomiędzy częściami nazwy, to kolejna zagadka, którą dzisiaj trudno już rozwikłać5.

Z dniem 1 grudnia 1935 roku zmieniona została nazwa stacji z Dembe Wielkie na Dębe Wielkie. Zmianę wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawach taryfowych; poz. 579, str 635 (Dziennik Taryf i Zarządzeń Kolejowych : organ urzędowy Ministerstwa Komunikacji. R.8, nr 44 z 1 grudnia 1935, str 635). 

W okresie międzywojennym stacja położona była na linii kolejowej nr 44 Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki, pomiędzy stacjami: Skruda i Mińsk Mazowiecki. Na stacji wykonywane były następujące czynności ekspedycyjne: ruch osobowy z opłatą przy kasie (O), ruch bagażowy z opłatą przy kasie (B), przesyłki ekspresowe (E), przesyłki wagonowe na podstawie umowy (Wu). Numer statystyczny stacji: 12536

10 wrześniu 1939 roku na torach linii kolejowej przebiegającej przez stację Dębe Wielkie i na odcinku linii kolejowej do Mińska Mazowieckiego rozegrały się dramatyczne sceny. Na torach stanęło kilka pociągów, w tym pociąg pancerny nr 52 "Piłsudczyk". Powodem było zniszczenia stacji pomp w Mińsku Mazowieckim, co uniemożliwiało nawadnianie parowozów. W godzinach popołudniowych pociąg pancerny zaatakowały samoloty Luftwaffe, które zrzuciły kilka bomb i ostrzelały pociąg z działek i karabinów maszynowych. Pociąg bronił się tylko przy pomocy haubic, co i tak pozwoliło na uszkodzenie jednego samolotu. Efektem ataku lotniczego były podziurawiony kocioł parowozu, zniszczona cysterna na wodę oraz jeden wagon, który wyskoczył z szyn w wyniku podmuchu zrzuconej bomby. Po dokonaniu napraw i zastąpieniu niesprawnego parowozu przez parowóz cywilny, pociąg pancerny odjechał w kierunku Mińska Maz3. 20 września 1939 pociąg został opuszczony prze załogę i zniszczony w okolicach stacji Mrozy. Powodem był kocioł w jakim znaleźli się żołnierze broniący tych terenów i brak możliwości przebicia się pociągu na zachód lub na wschód (Niemcy zajęli Mińsk i Siedlce)7

Po objęciu zarządu na polską koleją przez Generaldirektion der Ostbahn, po raz kolejny zmieniono nazwę stacji - w nazwie stacji literę "ę" zamieniono na "e". Po wojnie przywrócono nazwę Dębe Wielkie. 

W okresie wojny na stacji Dębe Wielkie i na linii kolejowej, przebiegającej w pobliżu stacji, żołnierze polskiego podziemia przeprowadzili wiele ataków na pociągi wojskowe i towarowe w celu zdobycia broni i zaopatrzenia. Z 4 na 5 października 1943 roku oddział składający się z 70 ludzi zajął stację Dębe Wielkie. Ich celem było zatrzymania pociągu i przejęcia broni i zaopatrzenia wojskowego. Do najbardziej spektakularnej akcji doszło 4 grudnia 1943 roku na odcinku Skruda - Dębe Wielkie. Oddział AK pod dowództwem Józefa Czumy "Skrytego" wysadził niemiecki pociągów pośpieszny Warszawa-Białystok. W wyniku ataku, według źródeł niemieckich, zginęło 3 Niemców, a wielu zostało rannych (wg informacji wywiadu AK było 200 zabitych i rannych Niemców). Odwet okupanta był okrutny. Na rozkaz Dowódcy SS i Policji na Dystrykt Warszawski Franza Kutschery zostało rozstrzelanych 50 Polaków8,9

Wygląd zewnętrzny budynku dworca Dębe Wielkie niewiele zmienił się od dnia oddania obiektu do użytku. W ostatnich latach wymieniono pokrycie dachowe - dachówki ceramiczne zastąpiono blachodachówką. Wiele lat temu zlikwidowana została loggia, która znajdowała się w narożu I piętra zachodniej część budynku - otwory częściowo zamurowano i wstawiono okno. Dworzec kolejowy Dębe Wielkie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_BK.312643, A-1086 z 2012-06-28).

... obecny adres dworca kolejowego Dębe Wielkie to Aleksandrówka, ul. Warszawska 8 ...

 ______________________
1. Dziennik Warszawski. R.8, № 93 (12 maja 1871). Rozkład jazdy na drodze żelaznej Warszawsko - Terespolskiej. Dostępny w Internecie w https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/564393/edition/537092/. Dostęp: 11.03.2021.
2. Dworzec Kolejowy Dębe Wielkie. Dostępny w Internecie w https://otwartezabytki.pl/pl/relics/77678-debe-wielkie-dworzec-kolejowy-debe-wielkie/. Dostęp: 11.03.2021.
3. B. Kuć, J. Majszyk, Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, Dębe Wielkie 2009, s. 6-10. Dostępny w Internecie w http://www.debewielkie.pl/dla-turystow/miejsca-pamieci-narodowej/aleksandrowka-zabytkowy-dworzec-pkp-debe-wielkie/. Dostęp: 28.03.2021.
4. Dworzec kolejowy „Dębe Wielkie” w rejestrze zabytków. Dostępny w Internecie w https://www.mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-lista/578-dworzec-kolejowy-dbe-wielkie-w-rejestrze-zabytkow. Dostęp: 28.03.2021.
5. Rocznik kolejowy 1930.
6. Polskie Koleje Państwowe. Spis stacyj i przystanków kolejowych - obowiązuje od dnia 15 lutego 1938 r.
7. Piłsudczyk (pociąg pancerny). Dostępny w Internecie w https://pl.wikipedia.org/wiki/Piłsudczyk_(pociąg_pancerny). Dostęp: 28.03.2021.
8. Inne akcje dywersyjne w okolicach Halinowa 1942 – 1944. Dostępny w Internecie w http://kurierskruda.pl/index.php/inne-akcje-dywersyjne-w-okolicach-halinowa-1942-1944/historia-regionu. Dostęp: 28.03.2021.
9. Obwieszczenie z dnia 4.12.1943 r. Źródło: Biblioteka Narodowa. Dostępny w Internecie w https://polona.pl/item/8939272. Dostęp: 28.03.2021.

| zdjęcia z 21 września 2018 roku |

0 komentarze

Zapraszam do komentowania wpisów na blogu

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Kolejowe Tabliczki

1 111A 111AROW 111Eb-001 111Eb-002 111Ed-003 112A 112ALux 113AA 12 13N 14WE-02 14WE-04 14WE-05 14WE-06 14WE-08 156A 159A 168A 181 106 182 005 182 026 182 035 182 071 182 116 182 147 182 160 182 163 183 015 183 044 186 135 193 232 19WE 2 20 201Eo-003 201Eo-005 27 27WE-001 27WE-002 27WE-003 27WE-004 27WE-005 27WE-006 27WE-007 27WE-008 27WE-009 27WE-010 27WE-011 27WE-012 27WE-013 29 3 311D-22 35WE-001 35WE-002 35WE-003 35WE-004 35WE-005 35WE-006 35WE-008 35WE-009 35WE-01 35WE-010 3E-100-054 3E-100-063 3E/1-039 3E/1M-368 4 401Da 409Da 411S-85 447 448 449 45WE-002 45WE-004 45WE-005 45WE-007 45WE-009 45WE-011 45WE-012 45WE-013 4NA-DT 509 525 526 527 528 6Dg-147 6Dg-148 6Dg-149 6Dg-155 6Dg-159 7 8 803S 9 A #43 Alstom ASF Augustówka autobusy awarie i katastrofy Barcząca Bhp bocznice Bohun BR 232 154 BR 232 561 BR232 BR285-130 budowa metra Bxhpi C #257 Cegłów Celestynów Centrum Nauki Kopernik České dráhy Chotomów Chrosna Chynów Ciechanów Ciechanów Przemysłowy Cisie Class 66 002 Class 66 003 Class 66 008 Class 66 010 Class 66 012 Class 66 017 Class 66 146 Class 66 157 Class 66 166 Class 66 189 Class 66 411 Class 66 606 CMK Czachówek Górny Czachówek Południowy Czachówek Wschodni Dąbkowizna Dębe Wielkie DH-350.11 DLA Dni Transportu Dni Transportu Publicznego Dobczyn drezyny drogi DS-10-02 DSG 62 N dworce kolejowe Dworzec Wileński E483-251 E483.202 E6ACT-007 E6ACTd-102 E6ACTd-103 Eamnos Eamnoss11 Eamos Eanos Eaos Eas ED160-005 ED160-006 ED160-008 ED160-011 ED160-012 ED160-015 ED160-016 ED160-019 ED161-003 ED161-005 ED161-007 ED161-008 ED161-011 ED161-012 ED161-014 ED161-016 ED161-017 ED161-019 ed2 ED250-001 ED250-002 ED250-003 ED250-004 ED250-005 ED250-006 ED250-007 ED250-008 ED250-009 ED250-010 ED250-011 ED250-013 ED250-014 ED250-015 ED250-017 ED250-018 ED250-019 ED250-020 ED72-015 ED72Ac-106 ED74-002 ED74-008 ED74-010 ED74-012 EDK 1000 EDK 750 EDK 80/2 EDK-300/5 EDK-80/3 EIP EKD 16 ekrany akustyczne Emilianów EN100-01 EN100-06 EN57-1000 EN57-1044 EN57-1095 EN57-1109 EN57-1173 EN57-1232 EN57-1318 EN57-1397 EN57-1479 EN57-1645 EN57-1647 EN57-1654 EN57-1655 EN57-1656 EN57-1657 EN57-1658 EN57-1661 EN57-1662 EN57-1665 EN57-1681 EN57-1712 EN57-1715 EN57-1716 EN57-1717 EN57-1733 EN57-1734 EN57-1736 EN57-1739 EN57-1740 EN57-1748 EN57-1754 EN57-1755 EN57-1763 EN57-1764 EN57-1766 EN57-1773 EN57-1778 EN57-1785 EN57-1796 EN57-1798 EN57-1801 EN57-1807 EN57-1808 EN57-1809 EN57-1810 EN57-1811 EN57-1813 EN57-1814 EN57-1817 EN57-1900 EN57-1901 EN57-1903 EN57-1904 EN57-1905 EN57-1907 EN57-1908 EN57-1910 EN57-1911 EN57-1912 EN57-1913 EN57-1916 EN57-1917 EN57-1918 EN57-1920 EN57-1922 EN57-1923 EN57-1924 EN57-1926 EN57-1927 EN57-1928 EN57-1929 EN57-1930 EN57-1934 EN57-1935 EN57-1939 EN57-1941 EN57-1942 EN57-1968 EN57-204 EN57-2071 EN57-641 EN57-935 EN57AKM-1295 EN57AKM-1299 EN57AKM-1486 EN57AKM-1559 EN57AKM-1561 EN57AKM-1562 EN57AKM-1564 EN57AKM-1566 EN57AKM-1571 EN57AKM-1572 EN57AKM-1573 EN57AKM-1575 EN57AKM-1578 EN57AKM-1581 EN57AKM-1582 EN57AKM-1584 EN57AKM-1585 EN57AKM-1586 EN57AKM-1587 EN57AKM-1588 EN57AKM-1589 EN57AKM-1590 EN57AKM-1591 EN57AKM-1592 EN57AKM-1593 EN57AKM-1594 EN57AKM-1596 EN57AKM-159614WE-09 EN57AKM-1597 EN57AKM-1599 EN57AKM-1601 EN57AKM-1604 EN57AKM-1605 EN57AKM-1606 EN57AKM-1609 EN57AKM-1611 EN57AKM-1613 EN57AKM-1616 EN57AKM-1619 EN57AKM-1620 EN57AKM-1621 EN57AKM-1622 EN57AKM-1623 EN57AKM-1624 EN57AKM-1626 EN57AKM-1627 EN57AKM-1629 EN57AKM-1630 EN57AKM-1631 EN57AKM-1633 EN57AKM-1634 EN57AKM-1639 EN57AKM-1640 EN57AKM-1641 EN57AKM-1642 EN57AKM-1643 EN57AKM-1646 EN57AKM-1655 EN57AKM-1682 EN57AKM-1713 EN57AL-1222 EN57AL-1251 EN57AL-1610 EN57AL-1632 EN57AL-1647 EN57AL-1648 EN57AL-1649 EN57AL-1651 EN57AL-1652 EN57AL-1658 EN57AL-1659 EN57AL-1664 EN57AL-1666 EN57AL-1673 EN57AL-1674 EN57AL-1681 EN57AL-1689 EN57AL-1698 EN57AL-1699 EN57AL-1712 EN57AL-1728 EN57AL-1733 EN57AL-1734 EN57AL-1736 EN57AL-1739 EN57AL-1740 EN57AL-1742 EN57AL-1744 EN57AL-1749 EN57AL-1754 EN57AL-1756 EN57AL-1767 EN57AL-1768 EN57AL-1769 EN57AL-1778 EN57AL-1800 EN57AL-1903 EN57AL-204 EN57AL-3007 EN71-047 EN71-100 EN71-101 EN71-104 EN71KM-100 EN71KM-101 EN71KM-103 EN71KM-104 EN71KM-105 EN76-010 EN76-011 EN76-012 EN76-013 EN76-014 EN76-015 EN76-016 EN76-017 EN76-018 EN76-019 EN76-020 EN76-021 EN76-022 EN76-023 EN76-024 EN76-025 EN94-03 EN94-04 EN94-08 EN94-16 EN94-17 EN94-18 EN94-23 EN94-25 EN94-26 EN94-27 EN94-32 EN94-33 EN94-35 EN94-37 EN94-40 EN95-01 EN96-009 EN96-010 EN97-002 EN97-003 EN97-006 EN97-007 EN97-008 EN97-009 EN97-010 EN97-011 EN97-012 EN97-013 EN97-014 ENAL57-1645 ENAL57-1681 EP02 EP05-23 EP07-1001 EP07-1002 EP07-1004 EP07-1006 EP07-1007 EP07-1008 EP07-1009 EP07-1010 EP07-1012 EP07-1013 EP07-1015 EP07-1019 EP07-1020 EP07-1021 EP07-1022 EP07-1025 EP07-1027 EP07-1033 EP07-1034 EP07-1035 EP07-1037 EP07-1040 EP07-1042 EP07-1043 EP07-1044 EP07-1048 EP07-1050 EP07-1051 EP07-1052 EP07-1053 EP07-1055 EP07-1056 EP07-1057 EP07-1058 EP07-1062 EP07-1063 EP07-174 EP07-2002 EP07-211 EP07-229 EP07-233 EP07-329 EP07-330 EP07-332 EP07-334 EP07-339 EP07-344 EP07-345 EP07-347 EP07-351 EP07-356 EP07-362 EP07-365 EP07-374 EP07-375 EP07-379 EP07-381 EP07-384 EP07-385 EP07-387 EP07-388 EP07-390 EP07-391 EP07-397 EP07-400 EP07-408 EP07-410 EP07-411 EP07-434 EP07-435 EP07-442 EP07-443 EP07-444 EP07-448 EP07-450 EP07-456 EP07-482 EP07-505 EP07-514 EP07-537 EP07-544 EP07P-2004 EP08-001 EP08-006 EP08-007 EP08-008 EP08-009 EP08-012 EP08-013 EP08-12 EP09-001 EP09-002 EP09-004 EP09-005 EP09-006 EP09-007 EP09-009 EP09-010 EP09-011 EP09-012 EP09-013 EP09-015 EP09-016 EP09-017 EP09-018 EP09-020 EP09-021 EP09-022 EP09-023 EP09-024 EP09-025 EP09-026 EP09-028 EP09-029 EP09-032 EP09-033 EP09-034 EP09-036 EP09-037 EP09-038 EP09-039 EP09-040 EP09-041 EP09-043 EP09-044 EP09-045 EP09-046 EP09-047 ER75-001 ER75-002 ER75-004 ER75-006 ER75-007 ER75-009 ER75-010 ER75-012 ER75-013 ER75-014 Es ES64 F4-210 ES64 F4-453 ES64 F4-456 ES64 F4-841 ES64U4 5 370 001 ES64U4 5 370 003 ES64U4 5 370 004 ES64U4 5 370 005 ES64U4 5 370 006 ES64U4 5 370 007 ES64U4 5 370 008 ES64U4 5 370 009 ES64U4 5 370 010 ET22-011 ET22-015 ET22-016 ET22-020 ET22-1009 ET22-1034 ET22-1044 ET22-1054 ET22-1063 ET22-1073 ET22-1099 ET22-1107 ET22-1116 ET22-1124 ET22-1132 ET22-1143 ET22-1151 ET22-1153 ET22-1171 ET22-1178 ET22-1207 ET22-1208 ET22-1209 ET22-1217 ET22-173 ET22-2029 ET22-2040 ET22-2045 ET22-669 ET22-677 ET22-678 ET22-697 ET22-712 ET22-761 ET22-765 ET22-803 ET22-815 ET22-834 ET22-894 ET22-906 ET22-91 ET22-944 ET22-950 ET22-971 ET22-972 ET22-977 ET22-988 ET22-995 ET41-034 ET41-045 ET41-048 ET41-053 ET41-060 ET41-068 ET41-102 ET41-103 ET41-132 ET41-163 ET41-170 ET41-54 ET42-029 ET75-013 EU07-005 EU07-012 EU07-013 EU07-040 EU07-043 EU07-045 EU07-047 EU07-068 EU07-077 EU07-106 EU07-124 EU07-146 EU07-1505 EU07-1511 EU07-1519 EU07-1521 EU07-169 EU07-176E EU07-187 EU07-195 EU07-216 EU07-222 EU07-228 EU07-242 EU07-303 EU07-308 EU07-320 EU07-324 EU07-331 EU07-341 EU07-353 EU07-368 EU07-377 EU07-380 EU07-417 EU07-421 EU07-443 EU07-511 EU07-516 EU07-540 EU07A-001 EU07E-111 EU07E-136 EU07E-171 EU40-01 EU44 EU46-505 EU47-001 EU47-002 EU47-003 EU47-004 EU47-005 EU47-006 EU47-007 EU47-008 EU47-009 EU47-010 EU47-011 EW51-36 EW60-001 EW60-002 EW91 Fa Faccpp Falns Fals Fkk Flls fotografia FPS 123N Gama 111Eb-002 Gbs Görlitz 81 Gośniewice Góra Kalwaria Grabów nad Pilicą graffiti Grodzisk Mazowiecki Radońska Grodzisk Mazowiecki WKD Grzegorzewo Habbins Hais Hala Całopociągowa Halinów Hbbins Hbikklls Hiirrs Himrrs Hirrs historia Hutnik IDS infrastruktura kolejowa Inspiro Janówek Jarzębia Łąka Jeżów K #445 K-611 kalendarz Karczew KCM 005 KK-2750 kładka Kobyłka Kobyłka Ossów Kolej Obwodowa Koleje Mazowieckie Kolzam MS-W-01 Kołbiel Konstal 102N Konstal 105N Konstal 105N2k Konstal 105Na Konstal 116Na Krężel Krusze L-4268-002 L-4268-007 L-4268-016 L4268-002 L4268-010 L4268-016 Laaiis Legionowo Legionowo Piaski Legionowo Przystanek linia kolejowa nr 1 linia kolejowa nr 10 linia kolejowa nr 12 linia kolejowa nr 13 linia kolejowa nr 19 linia kolejowa nr 2 linia kolejowa nr 20 linia kolejowa nr 21 linia kolejowa nr 28 linia kolejowa nr 29 linia kolejowa nr 3 linia kolejowa nr 447 linia kolejowa nr 448 linia kolejowa nr 449 linia kolejowa nr 45 linia kolejowa nr 452 linia kolejowa nr 456 linia kolejowa nr 47 linia kolejowa nr 509 linia kolejowa nr 524 linia kolejowa nr 546 linia kolejowa nr 575 linia kolejowa nr 6 linia kolejowa nr 7 linia kolejowa nr 8 linia kolejowa nr 9 linia kolejowa nr 938 linia średnicowa Linie nr 1 Lokomotywownia Lotos Kolej Lucynów Lw #541 Lxd2 Lxd2-309 Lxd2-340 łącznica nr 501 łącznica nr 502 łącznica nr 503 łącznica nr 506 łącznica nr 507 łącznica nr 511 łącznica nr 545 łącznica nr 901 łącznica nr 902 Łowicz Główny M62-1293 M62-1685 M62-1845 M62M-003 M62Y-375B Marki maszyny kolejowe MD07-32 metro MFS 40 Michalczew Michalin Michałów Reginów Mienia Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki Anielina Modlin Mostówka mosty i wiadukty MPD-605 MRCE Dispolok Mrozy Mszczonów muzea Mx203 N #607. 4NJ #873 Nasielsk ND #1620 Newag 222M Nieporęt Nowa Iwiczna Nowe Dębe Wielkie Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Świat - Uniwersytet Odolany OKi1 OKl27-26 Olszynka Grochowska omnibus OT-400C Otwock P-95 parowozy Pendolino PESA PESA 120N PESA 120Na PESA 128N PESA 134N Pesa Gama 111Ed-001 pętla tramwajowa Piaseczno Pilawa pociąg sieciowy podbijarka podróż koleją podróż tramwajem Pogorzel Warszawska pojazdy techniczne Pol-Miedź Trans Pomiechówek PRG-44 PRG-45 profilarka Pruszków Pruszków WKD PS-00 PT-800 Pt47-65 PTH 350 PTO PU1000 Pu29 Px48 PZ-01 Radzymin Rail Baltica Rail Polska ratownictwo techniczne remonty torowisk Rogów Rogów Osobowy Wąskotorowy Rogów Towarowy Wąskotorowy Rondo ONZ RRM Runów Rybienko Ryś S2 SA135-015 SA135-016 SA135-017 SA135-018 SA135-021 SA135-022 SA135-024 Sggrss Siedlce SKM Škoda 163 042-5 Škoda ČD 163 021-9 Škoda ČD 163 022-7 Škoda ČD 163 026-8 Škoda ČD 163 029-2 Škoda ČD 163 030-0 Škoda ČD 163 034-2 Škoda ČD 163 035-9 Škoda ČD 163 046-6 Škoda ČD 163 047-4 SM30-036 SM31-021 SM31-025 SM31-143 SM31-150 SM42 SM42-052 SM42-099 SM42-1008 SM42-1062 SM42-1071 SM42-1075 SM42-1101 SM42-1112 SM42-2015 SM42-207 SM42-2125 SM42-216 SM42-2164 SM42-2208 SM42-223 SM42-2303 SM42-2331 SM42-2377 SM42-2433 SM42-2485 SM42-2561 SM42-2583 SM42-2608 SM42-2612 SM42-2652 SM42-3101 SM42-3102 SM42-3103 SM42-3104 SM42-3105 SM42-350 SM42-367 SM42-380 SM42-403 SM42-521 SM42-524 SM42-529 SM42-530 SM42-546 SM42-556 SM42-561 SM42-581 SM42-587 SM42-600 SM42-604 SM42-609 SM42-610 SM42-626 SM42-632 SM42-634 SM42-733 SM42-780 SM42-819 SM42-831 SM42-838 SM42-8578 SM42-878 SM42-911 SM42-935 SM42-964 SM42-968 SM42-980 SM42-996 SM48-109 SN81-001 Sochaczew Sochaczew Wąskotorowy Speno ST43-R015 ST44-172 ST44-949 stacja kolejowa stacja metra Stadion Narodowy SU160-006 Sulejówek Miłosna Sułkowice Sundeck Syberia Śródborów Świętokrzyska T448.P-042 T448.P-154 Tarczyn TEM2-016 TEM2-037 TEM2-075 TEM2-145 TEM2-175 TEM2-196 TEM2-202 TEM2-231 TEM2-249 TEM2-266 TEM2-286 TEM2-304 Tkb(b)-2747 TKc100 TKi3 Tłuszcz TMS-40 torowisko Tr203 TR6 Track Tec tramwaje Tułowice Sochaczewskie Ty2-1226 Ty2-1279 Ty2-220 Ty42-107 TY42-24 UCS-40.00 UK-25/18 Unimat Unimog urbex Ustanówek Vectron DC 5 170 020-9 Vectron DC 5 170 021-7 Vectron DC 5 170 036-5 Vectron DC 5 170 040-7 Vectron DC 5 170 047-2 Vectron DC 5 170 052-2 VT627 VT627-003 VT627-008 VT627-101 VT627-102 VT627-104 VT627-105 VT628 VT628-002 VT628-009 VT628-012 VT628-019 wagon motorowy wagony Warka Warszawa Aleje Jerozolimskie Warszawa Anin Warszawa Antoninów Warszawa Centralna Warszawa Choszczówka Warszawa Dawidy Warszawa Falenica Warszawa Gdańska Warszawa Główna Warszawa Główna Towarowa Warszawa Gocławek Warszawa Gołąbki Warszawa Grochów Warszawa Jelonki Warszawa Jeziorki Warszawa Lotnisko Chopina Warszawa Miedzeszyn Warszawa Międzylesie Warszawa Mokry Ług Warszawa Ochota Warszawa Okęcie Warszawa Olszynka Grochowska Warszawa Płudy Warszawa Powązki Warszawa Powiśle Warszawa Praga Warszawa Praga Tranzytowa Warszawa Radość Warszawa Rakowiec Warszawa Raków WKD Warszawa Reduta Ordona Warszawa Rembertów Warszawa Służewiec Warszawa Stadion Warszawa Śródmieście Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Toruńska Warszawa Ursus Warszawa Ursus Niedźwiadek Warszawa Ursus Północny Warszawa Wawer Warszawa Wesoła Warszawa Wileńska Warszawa Włochy Warszawa Wola Grzybowska Warszawa Wschodnia Warszawa Wschodnia Towarowa Warszawa Zachodnia Warszawa Zacisze Wilno Warszawa ZOO Warszawa Żerań Warszawa Żwirki i Wigury wąskotorówka WGT Wieliszew wieża ciśnień Wilcze Tułowskie WKD WM-15 WM-15A WM-15Ak WM-15P.00/HB WOA-29 WPT Wrzosów wydarzenia wystawy Wyszków WZT-2 WŻB-10 XUA Zabieżki Zaces Zagościniec zajezdnia Zalesie Górne Zas Ząbki Zegrze zgarniarka Zielonka Zielonka Bankowa Złotokłos ZT-250A ZTU-300 Zweiweg Żyrardów
 
© 2013 - Torowy
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSS Comments RSS
Back to top